topbillede
   Copyright By & Havn I/S
Om Sluseholmen

Området Sydhavn omfatter udover Sluseholmen og Teglholmen også området Enghave Brygge, der er beliggende øst for H.C. Ørstedværket, samt Havneholmen, der er beliggende ved Fisketorvet.

Sydhavnen har gennem tiderne huset mange virksomheder: ØK, Soyakagefabrikken, bilindustrien med Ford i spidsen, F.L. Smidt og Aalborg Portland, gas- og elværkerne og meget meget andet

På Sluseholmen anlagde Aalborg Portland i 1940'erne et stort siloanlæg til distribution af cement, og så sent som i midten af 1960’erne etablerede DFDS her en godsterminal til firmaets europæiske rutenet. Det blev dog allerede afviklet i 1970’erne, og i 2003 flyttede Aalborg Portland sit anlæg til Nordhavnen.

Nutidens Sluseholmen

Historien om Sluseholmen som vi kender den i dag starter i sommeren 1999, hvor Københavns Kommune indledte et samarbejde med Københavns Havn A/S, Miljø- og Energiministeriet og Freja Ejendomme om at formulere retningslinjer for fremtidigt byggeri i Københavns Havn. I den forbindelse blev der udarbejdet en fokusplan for hele havnen. Et af de fokuspunkter var Sydhavnen, herunder Sluseholmen, som skulle omdannes fra industriområde til blandet erhvervs- og boligområde.

Omkring årtusindeskiftet, da planerne om at bygge boliger på Sluseholmen blev fremlagt, var markedet for boligbyggeri stagneret, og man byggede primært erhvervsbygninger, men kommunen ville gerne have gang i boligbyggeriet og pressede derfor på. Det daværende Københavns Havn (nu By & Havn) oprettede sammen med Københavns Kommune et byggemodningsselskab, som skulle udvikle området. Efterfølgende kom investorerne til, og der kom gang i det byggeri vi i dag bor i.

Inspiration

Sluseholmen er opført på otte kunstige øer og danner et mønster af sammenhængende karreer. Karrestrukturen trækker en historisk forbindelse til det gamle centrum af København, idet samme struktur findes i bygningerne i Frederiksstaden ved Amalienborg og i Christianshavn, der er bygget i 1600- og 1700-tallet – i øvrigt også ud fra hollandsk inspiration.

Arkitekten og tegnestuerne

Det er den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters og den danske tegnestue Arkitema der i samarbejde med Københavns Kommune og Københavns Havn har lavet den overordnede masterplan for Sluseholmen. Det arkitektoniske ”regelsæt” i helhedsplanen udgør et samlende princip for Sluseholmen, men sikrer samtidig et varieret kvarter, hvor bygningerne har hver deres individuelle særkende. For at skabe forskellighed i kanalbyen blev 25 forskellige tegnestuer sat til at udforme husene.

En tommelfingerregel var, at mindst fem tegnestuer skulle være involveret i hver karre. Boligerne er på 5-7 etager, og husenes form og størrelse afhænger af, om de vender mod havnen, kanalerne eller promenaderne. Ud mod de mindre kanaler er husene kun fire etager. Kanalerne og kajerne snor sig gennem området og gør Sluseholmen til et anderledes og varieret kvarter i København.

Metropolis

På spidsen mod nord er Sluseholmen udvidet med en ekstra lille halvø ud i havnen. På halvøen er det futuristiske højhus Metropolis placeret. Metropolis er tegnet af den London-baserede tegnestue Future Systems i samarbejde med den danske tegnestue Kasper Danielsen Arkitekter.

Lokalplan

Hent lokalplan med tillæg 1 & 2
Hent lokalplan med tillæg 3
Hent lokalplan med tillæg 4

Hent handlingsplan 2014 for Sydhavnen

  ACMV_PLAN_sydhavn_200x