topbillede
   Copyright By & Havn I/S
Miljøstationen og affaldshåndtering

Renovation/affaldshåndtering

Der er udarbejdet en folder omkring affaldssortering på Sluseholmen (hvad skal i skraldesuget, på miljøstationen på Sluseholmen og hvad skal på den kommunale genbrugsstation i Vasbygade). Det er væsentligt at kravene heri overholdes af alle beboere, da vi ellers risikerer at vores miljøstation bliver lukket, med deraf følgende gener for beboerne. Hvis vi alle hjælper til, håber vi at miljøstationen kan forblive åben.

ALT affald til miljøstationen skal sorteres og ikke bare smides tilfældigt. Der er seperate små cointainere til papir, pap og "småt storskrald". Ligeledes er der beholdere til glas, areal til storskrald samt areal til elektronik affald. Der er også en beholder til batterier og der er opsat skab til "farligt" affald, som tømmes 1 gang månedligt.

Lige udenfor miljøstationen er opstillet 2 tøjcontainere, som tømmes 1 gang ugentlig.

HUSK at låse døren, når I forlader miljøstationen - det er ikke tilstrækkeligt at døren smækker i. 

Alt dagrenovation skal i skraldesuget og pizzabakker og lignende skal rives i mindre stykker således, at de kan puttes i disse poser og i skraldesuget.

INTET affald der har været i kontakt med fødevarer må komme på miljøstationen – det skal i skraldesuget!

I skraldesuget skal affaldsposer på max. 15 liter og med lukkeanordning eller lignende anvendes. Poserne kan købes i supermarkederne, incl. vores ”egen” Irma, så der er inden undskyldning for ikke at bruge sådanne poser.

 

Nøgler

Tryk her for at bestille nøgler til miljøstationen.

 

Sidst opdateret 5. juni 2013